Telefonisch terugbelspreekuur

Telefonisch Terugbelspreekuur

Wilt u telefonsich iets overleggen met uw huisarts dan kunt u dat doorgeven aan de assistente. Er zal dan een terugbelafspraak worden gemaakt. De huisarts belt meestal tussen 13.30 en 14.00 of na 16.00 uur.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 11.00 en 12.00 uur