Zorgaanbod praktijk 2017

 Zorgaanbod Huisartsenpraktijk Antarus 2017

Basisaanbod

De zorg die huisartsenpraktijk Antarus biedt bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling; bij minder vaak voorkomende klachten verwijst onze praktijk door. Natuurlijk wordt de patiënt doorverwezen indien de gezondheidsklacht beter door een specialist of andere hulpverlener behandeld kan worden.

Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2015)”.

Doktersassistente

Als eerste (telefonische) aanspreekpunt inventariseert zij uw vragen of problemen, maakt eventueel uw afspraak, adviseert u, etc. etc.

U kunt bij haar terecht voor:

-Hechtingen verwijderen

-Oren uitspuiten

-Wondcontrole

-Bloeddrukmeting

-Zwangerschapstest (zelf betalen)

 

 

Psychische klachten, POH-GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) signaleert, diagnostiseert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts.

De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing naar Specialistische GGZ en urgentiebepaling.

Psychische klachten die niet vallen onder een DSM-V diagnose worden behandeld in de praktijk.

Ook mensen met psychische stoornissen zoals angst en depressie kunnen middels een aantal gesprekken begeleid worden in de huisartsenpraktijk.

De praktijkondersteuner GGZ heeft een aanvullende opleiding gevolgd.

Luc Venus is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Shanta Marapin is cognitief gedragstherapeut

 

Huisartsenzorg buiten kantooruren

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost op het terrein van het BovenIJ Ziekenhuis. De zorg op de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende hulp.

 

Aanvullend zorgaanbod

Ketenzorg Diabetes en COPD

De mensen met de chronische aandoening diabetes mellitus en/of COPD worden bij ons begeleid vanuit de Ketenzorg. Huisartsenpraktijk Antarus is onderdeel van de Zorggroep Noorderzorg.

Alle zorg: voorlichting, diagnostiek, behandeling wordt via de zorggroep geleverd.

De POH-S, (de praktijkondersteuner huisarts-somatiek), verzorgt de begeleiding. Bij ons zijn de POH’s verpleegkundigen die een aanvullende opleiding hebben gevolgd. 

Bij hun werkzaamheden maken zij gebruik van het “Stedelijk protocol gestructureerde zorg Astma en COPD” van de LHV huisartsenkring Amsterdam/Almere en van het Zorgprotocol Diabetes Mellitus van Noorderzorg.

 

Cardiovasculair Risicomanagment

Ook wordt de secundaire preventie voor mensen met een doorgemaakt cardiovasculair event geleverd door de praktijkondersteuners volgens de richtlijnen uit het ACT-2 project.

 

Aanvullende diagnostiek in eigen beheer

 • Voor longaandoeningen kunnen wij een longfunctieonderzoek (een spirometrie) in de praktijk verrichten;
 • Voor dermatologische aandoeningen kunnen wij de dermatoscoop gebruiken, de afbeelding van de huid wordt dan beoordeeld door de dermatoloog in het BovenIJziekenhuis via teledermatologie;
 • We hebben een 24-uursbloeddrukmeter om de bloeddruk gedurende 1 dag te vervolgen;
 • Wij zijn van start gegaan met Holteronderzoek (hartritme registratie) in eigen beheer. Dit onderzoek kan naar aanleiding van duizeligheidsklachten, hartkloppingen en wegrakingen plaatsvinden;
 • een geheugentest, de MMSE , wordt afgenomen bij vermoeden van geheugenproblematiek;
 • ter diagnostiek van huidproblemen kunnen we stansbiopten afnemen;
 • kweken ten behoeve van MRSA diagnostiek worden afgenomen door de assistente;
 • Voor uitgebreider onderzoek van de urine kunnen we het een nacht plaatsen in de stoof om te zien of er bacteriën groeien.

Aanvullende zorg

Wij bieden palliatieve en terminale zorg. Wij vinden het belangrijk dat iemand in zijn laatste levensfase adequate zorg ontvangt op een plek waar hij/zij zich goed voelt. Dat kan thuis zijn.

 

Aanvullende verrichtingen:

 •  Oogboring kan worden verricht in geval van een corpus alienum in het oog of een roestring;
 •  Injecties in het gewricht op indicatie;
 •  Stoppen met roken begeleiding;
 •  De griepvaccinatie wordt toegediend op indicatie;
 •  Chirurgische verrichtingen : het verwijderen van lipomen/fibromen/atheromen;
 •  Insulinetherapie onder begeleiding van de POH diabetes;
 •  Het plaatsen/verwijderen van een spiraaltje of implanon;
 •  Het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
 •  Patiënten met polyfarmacie worden besproken met de apotheker en zo mogelijk wordt de medicatie aangepast;
 •  Blaascatheterisatie.

Bijzondere zorg

Wij verlenen ook zorg aan thuiswonende ouderen met een ZZP-4 of hoger.

 

Defibrillator/ AED

In het geval van acute hartstilstand beschikt de praktijk over een AED.

Diëtist

Op dinsdagochtend  1x per maand is er in de praktijk een diëtist werkzaam. U kunt met haar zelf een afspraak maken. Adri van den Brink, zie onder Medewerkers op de website.