Medische verklaringen

Een medische verklaring moet ingevuld worden door een onafhankelijk arts.

Dit mag elke arts zijn behalve uw huisarts.

Houdt u er rekening mee dat, als er een medisch onderzoek bij nodig is, zo'n keuring maximaal 74.20 euro kan kosten.

Zie ook het standpunt van onze beroepsgroep

Mag ik als behandelend arts een geneeskundige verklaring afgeven t.b.v. eigen patiënten?

Standpunt KNMG

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

 

Toelichting voor patienten medische verklaring

 

Zie ook de website Verwijswijzer Amsterdam "ik heb een briefje nodig van de dokter"